Děti a Junioři

Jsme velice rády, že v sezoně 2020/2021 budeme otvírat nové kroužky pro děti v Roztokách u Prahy, bude se jednat o kroužek tanečků pro děti od 3 do 5 let a kroužek cheerleadingu pro dívky na druhém stupni ZŠ. Bližší informace o chystaných kurzech přidáme během posledního srpnového týdne. Budeme se těšit :)!